Galleri Max blir Gallery M1

Under andra halvan av 2015 kommer Galleri Max att byta namn till Gallery M1.

I samband med detta lanserar vi också vår nya hemsida som du just nu besöker.

Bytet sker successivt och skall vara genomfört till årsskiftet 2015/2016.

Vi jobbar mer internationellt än tidigare även om vi har vår bas i Ystad, men gör också utställningar i hela Sverige.

Vår avsikt är att fortsätta leverera utställningar av hög klass i både Sverige och utomlands samt att utveckla de konstnärer vi arbetar med.