Mats Perhson – Past, Present and Patterns, 5-27 augusti

Nya verk av konstnären Mats Pehrson.

Han är född i Sverige men bor och verkar sedan många år i New York. Den övergripande titeln på Mats Pehrsons nya serie är ”Past, Present and Patterns”, i vilken han kopplar samman historia med nutid.

Då historien inte är linjär utan rör sig fram och tillbaka i vågrörelser läggs lager på lager, nytt på gammalt, till en samexistens mellan historia och nutid. Hans blandteknik med måleri och fotokollage – som han tidigare visat – finns kvar även här, men måleriet tar ofta överhanden. Det är både figurativt och abstrakt måleri i en mättad och rik färgskala. Olja, akryl, kolkrita, cement och shellack ger tavlorna ytterligare dimensioner.

”En resa mellan sekler och kontinenter. Från skyskrapor till antika tempel. Från Afrodites viskningar till nutida kakofoni.”

Mats Pehrson, född 1958, bosatt och verksam i New York.

I New York är han representerad av Newel Galleries.

Vernissage lördag 5/8 mellan kl 11.00-16.00.

Plats: Hotell Continental du Sud, Hamngatan 13, 271 43 Ystad.

Utställningen pågår tom 4 augusti.

Välkomna!