Mats Pehrson

Mats Pehrson är sedan mitten av 80-talet bosatt på Manhattan i New York.

Han blandar måleri med sina egna fotografier till ett sorts collage, ofta med subtila budskap. Inspirationen finns ofta från Wall Street där han sin ateljé, men också kontrasten mellan människor och företeelser.

”Varje dag finns det en kamp för livet”, säger Pehrson, ”och detta påstående återspeglas i mitt arbete.”

Representerad hos institutioner och privata samlingar i Sverige, USA och Europa.