Bingo Rimér

Bingo är för många känd som flickfotograf – vilket bara delvis är en sanning.
Med utställningen 1995 -2005 hos Gallery M1 i Malmö visade Bingo upp ett bredare spektra på unika bilder av artister, politiker och idrottsmän.

bingorimer.com